Organisation / Personalgrupper

Här syns några av våra vanligaste upplägg men självklart anpassar vi eller skräddarsyr insatserna efter era behov – slå oss en signal så pratar vi mer om vilka önskningar och behov ni har samt hur ett rimligt upplägg skulle kunna se ut!

En kaffekopp fylld med kaffe

Våra utbildningar för organisationer

Gemensamt för alla våra utbildningskoncept till personalgrupper i olika format är att de syftar till att ge, ge kunskap om, processa och implementera ett systematiskt arbets- och förhållningssätt som vilar på forskningsbaserad evidens och relevant teori och metod. Alla våra utbildningar, kurser och föreläsningar är således oftast förankrade i inlärningsteori där TBA – ”tillämpad beteendeanalys” används som metod och arbetsredskap att omsätta teori i praktik för individen eller gruppen i sin verksamhet. Verktyg och redskap som lärs ut ryms under KBT och ACT-paraplyet.

Beteendeanalys är samlingsnamnet för förståelse och förändring av beteenden i syfte att ta fram socialt betydelsefulla förbättringar. Detta görs genom inlärning av färdigheter på olika sätt men exempelvis genom positiv förstärkning och minskning av problembeteenden genom exempelvis kontextuella förändringar på individ eller gruppnivå. Ett beteendeanalytiskt program skall vara baserat på empirisk forskning och omfattas av observation och mätning av beteenden. Beteendeanalysen kan också användas i snävare mening för den analys av beteenden som görs i syfte att ta fram en plan för åtgärder inom beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi om man ska arbeta behandlande.

1 dag

Validering

Ämnesspecifik utbildning: Validering. Föreläsning med korta övningar/diskussion mot förskola

Implementering färdighetsträningsmanual / behandlingsmanual

Grund, behandlarfärdigheter, implementering manualmoduler.

8 dagar

Grund plus tekniker och implementering

Specificerad grundutbildning, fördjupning, tekniker samt implementering 8 dagar

3 dagar

Grundutbildning 3 dagar

Föreläsning, workshop i syfte med implementering samt 5 påföljande handledningstillfällen

3 dagar

Grundutbildning vårdpersonal

Föreläsning, workshop i syfte med implementering mot vårdpersonal

3 dagar

Grundutbildning elevstöd/lärare

Föreläsning, workshop i syfte med implementering mot elevstöd/lärare

1 dag

Grundutbildning vårdpersonal

Föreläsning med korta diskussionsmöjligheter mot vårdpersonal

1 dag

Grundutbildning förskola/skola

Föreläsning med korta diskussionsmöjligheter mot förskola/skola